Брошурата - ефективен начин да се разграничите от другите

Създаването на фирмена брошура е начин да се утвърди фирмената идентичност на компанията. Информацията за нейната дейност трябва да е ясна и лесна за разбиране. Да се говори на езика на потребителите, което означава да се обърне особено внимание на техните нужди.

Друг вид брошури са тези, които дават информация за по-голям набор от стоки, които не веднъж се срещат в супермаркетите, например.

Малкото думи, казващи много

Целта на една брошура е да убеди определен кръг от потребители, че имат нужда от вашите продукти или услуги. Следователно най-важният герой в случая сте не вие-компанията, а клиентът. Тоест когато създаваме текстове за брошура, ние имаме предвид не само това, което е важно за вас, но се опитваме да "влезем в главата" на потребителя, за да разберем какво е важно за него. Оттам нататък насочваме усилията си да напишем точно, ясно и въздействащо послание.