Добрият слоган

  • Помни се лесно – съдържа идея, казва нещо смислено и различно от съществуващото досега
  • Съдържа полза за клиентите
  • Предизвиква единствено положителни асоциации
  • Извиква емоционален отговор

Ако заявите просто "Най-добрите" ще се борите с още милион заявяващи същото. В този случай може би е по-добре без слоган, тъй като не губите нищо. Добрият слоган е резултат от задълбочен труд и креативност. Независимо от това дали е носител на информация или на емоционален заряд, слоганът трябва да казва най-същественото за марката в изключително кратка фраза.