Фирмена идентичност. Начин да ви запомнят и разпознават

Ако искате да ви забележат, заявете ясно кои сте. Това е възможно чрез създаване на лице на компанията. Първите стъпки от този процес минават задължително през избран графичен знак – лого и заявяване на въздействащо послание - слоган. Други елементи на фирмената идентичност са:

 • шрифтове
 • цветове
 • визитни картички
 • пликове
 • бланки за писма
 • уеб страници
 • годишните отчети
 • дори и униформата на служителите.

Присъствието на въздействащи лого и слоган върху всички ваши продукти, документи и фирмени материали ще утвърди познаваемостта на марката ви и ще предизвика доверие и лоялност у вашите потенциални и настоящи клиенти.

Какво включва създаването на фирмена идентичност?

 • Създаване на базисни елементи, синтезиращи марката - лого и слоган

 • Създаване на шаблони за изготвяне на фирмени документи и всякакъв вид печатни материали - от визитни картички и бланки за писма, през заготовки за брошури и билборди, до брендиране на телевизионен клип. С други думи създава се рамката, която не се променя, но в същото време може да бъде "напълнена" с ново съдържание или образи. Използването на една и съща "рамка" предизвиква разпонаваемост и лоялност от страна на клиентите.

 • Избраните шаблони, могат да бъдат разработени и представени в "Ръководство за приложение на корпоративната идентичност". Така всеки път новите ви фирмени и рекламни материали ще говорят за вас и ще надграждат имиджа на компанията, независимо от това кой сте наели като изпълнител.

В търсене на идеяТА

При утвърждаване на фирмената идентичност ние търсим и стилизираме онази идея, която приляга максимално добре на вашите бизнес цели и представа за визия на компанията.

Започваме със:

 • запомнящо се лого
 • въздействащ слоган
 • име за вашата компания или продукт - в случай, че все още сте на стартовата линия

След, което ги интегрираме в:

 • визитки
 • бланки за кореспонденция за отпечатване или в електронен вид
 • пощенски пликове
 • дизайн и форматиране на шаблон за Power point презентация
 • формуляри за факсове и фактури
 • папки
 • шаблони за документи, комуникиращи вашата дейност

Всяка среща на марката с клиента е ценна и трябва да се използва ефективно. Важно е да се обърне внимание и на най-малкия детайл, за да се създаде и затвърди желаното впечатление.