За какво служат листовките?

Това е едно от най-популярните средства за промотиране на определен продукт или дадена маркетингова акция. Достига до широк кръг от потребители и начините за разпространение са по-скоро неограничени – от ръка на ръка, по пощата, вложени в печатни издания, поставени на подходящи места.

Атрактивна визия и съдържание

Колкото и невероятен да е един продукт или промоция, ако липсва атрактивно представяне, то публиката ще остане равнодушна. Естествено, дизайнът създава първото впечатление, но все пак думите са тези, които ще влязат в съзнанието на потребителя и ще предизвикат интерес или безразличие. Така, че най-добре е дизайн и съдържание да се допълват, без да се дублират или взаимноизключват.