Ако вашият бизнес е все още в предстартова фаза

Можем да бъдем полезни, ако търсите подходящо име за вашата компания, нова марка, продукт или услуга. Името не се ограничава във времето, то е непреходно, изговаря се лесно и се запомня бързо. Звучи добре, защото носи в себе си мелодия и изглежда красиво, когато е написано.

Името на вашата компания ще бъде навсякъде около вас

Ще го чувате в разговори с клиенти и партньори. Ще наднича от вашите визитни картички и продукти, ще ви "намига" от мейлите... Така че, най-добре е да се гордеете с него. Неуместно е да носи импулса на някакво състояние, настроение или време.

Имайте предвид, че доброто име на компанията:

  • носи смисъл
  • отличава се
  • има бъдеще
  • може да бъде защитено
  • носи позитивен заряд
  • предизвиква представа