Който знае къде иска да стигне, избира подходящия път

Определянето на целите или задачите на сайта, означава да имате ясен отговор на въпроса "Как сайтът ще подпомага вашия бизнес?"

Ето и някои примерни цели на сайта:

  • Създаване на имидж
  • Промотиране на предлаганите от вас продукти или услуги
  • Установяване на директен контакт с вас
  • Продажба на стоки и услуги
  • Подаване на определен тип информация
  • Поддържане лоялността на настоящите клиенти чрез предлагане на допълнителна информация и ползи