В услуга на вашите потребители

Тези, които влизат във вашия сайт търсят не друго, а информация. Не забравяйте, че сайтът е вашият 24 часа работещ служител и една от водещите му задачи е да бъде в услуга на потребителите ви.

Информацията във вашия сайт

Когато се определя структурата на сайта или съответните рубрики, подрубрики и допълнителни теми, се имат предвид всички онези въпроси, които вашите потребители биха ви задали при евентуална среща. Нужно е да се поставите на тяхното място, да обърнете внимание и на най-малките детайли, за да сте изчерпателни в подаването на полезна информация в сайта.

Колкото се може по-лесно и разбрано

Структурата на сайта визира цялата информация, включена в него. Тази информация от своя страна определя поведението на посетителите на сайта. Ако събуди интерес, тогава те ще стигнат и до направените от вас предложения.

Информацията е съобразена с избраните от вас цели и следва определена форма и ред. Определят се връзките между отделните страници – или така наречената навигация. Навигацията трябва да е задължително логична и удобна, за да се стига лесно до нужната информация. А това води до небезизвестната оптимизация на сайта.

Нива на уеб сайта

За да стане ясно какво представлява структурата на уеб сайта, можем да си представим, че уеб сайтът е къща. Началната страница или първото ниво на сайта е цялостният изглед на къщата отвън. Ако погледнем вътре, ще видим, че къщата е разделена на отделни стаи с различно предназначение - спалня, хол, кухня и т.н. – те са второто ниво на сайта. В зависимост от своята функция всяка стая съдържа определени мебели и предмети – това е трето ниво на сайта. Може да съществува и четвърто ниво на сайта, което обаче не е задължително.