Как можете да спечелите и задържите вниманието на другите

Какво имаме предвид, когато пишем текстове за:

 • съдържанието

  Търсим атрактивната част на вашето бизнес предложение, опирайки се на задълбочено проучване на марката, преглед на конкурентите, определяне на точната таргет група, цели, ползи и водещите послания. Едва след това пристъпваме към писане на текст за дадения вид рекламен материал.

 • формата

  Спираме се на подходящите думи, за да предизвикаме интерес, като не забравяме основния смисъл на посланието. Така нарастват шансовете да ви изслушат докрай.

 • собствения стил на фирмата – създаване на вербална идентичност

  Чрез думите една компания може да се представи, но също така чрез думите може и да се разграничи от конкурентите. Едва когато звучите различно от другите, имате шансове да ви обърнат внимание.

 • тона

  Тонът на посланието създава определена атмосфера, в която би било добре вашите потенциални потребители да се чувстват уютно. Даваме не само рационално, но и емоционално внушение на вашето предложение. Така въздействието е още по-целенасочено.

Често допускани грешки при писане на текстове за печатни материали

 • Използва се строго специализиран фирмен език

  Какво значи това ли? Че освен работещите във вашата фирма, никой друг не разбира за какво точно говорите. От една страна, защото пропускате част от информацията, която за вас е несъществена, но за хора, които не работят във вашата сфера е абсолютно необходима. От друга – използват се специфични за вашата сфера думи и изрази, които, един занимаващ се с друго човек, няма как да знае.

 • Нищо неказващ текст

  "ХХХ е водеща в областта си компания, която предлага висококачествени продукти на изключително изгодна цена"

  Повечето поръчители на брошури обръщат внимание единствено на графичното представяне, като почти забравят, че в крайна сметка ще трябва и да кажат нещо за своята компания, продукт или услуга.

  Следва списък от невероятни продукти, които не само, че ще променят света около вас, но и самите вас и т.н., и т.н. Ако не сте конкретни във вашите послания, веднага ще ви лепнат етикета: "ала-бала приказки".

Как да бъде написано тогава?

Така че гласът, с който говорите за вашите предложения да бъде на първо място човешки. Необходимо е да добавим и доза оригиналност, за да се разграничите от останалите. Да извиква в съзнанието определени образи, чрез които се увеличават шансовете да бъде запомнено това, което казвате. Не на последно място стоят фактите, тъй като те са тези, които създават доверие – задължително условие, ако искате да ви вземат насериозно.