Доброто съдържание на сайта е задължително условие за успех

Търсачките в интернет пространството класират уеб сайтовете в зависимост от информацията, която предоставят. Следователно дали ще се появите сред първите страници от едно интернет търсене или ще се наредите на опашката, до която така или иначе никой не стига, зависи до голяма степен от съдържанието на сайта.

Другото съществено условие е добрата организация на сайта, тоест улеснена структура за навигиране - основно изискване от страна на читателите в интернет.

Посетителят на един сайт е готов да отдели точно няколко секунди време, за да си даде сметка дали това е нещото, което търси. В противен случай "обръща" гръб, без дори да се сбогува и "скача" на следващия сайт за нещо по-добро.

На кого говорим

Една от основните ни задача е да разберем на кого говорим. Трябва да имаме ясна представа кои са най-важните за вас потребители на сайта. Само така можем да разберем какви са техните навици и предпочитания, за да използваме онзи стил на писане и да изведем на преден план информацията, която ще ги заинтересува.

Говорим така, че да ни разберат

Всяка една интернет страница съдържа текст, структуриран според изискванията за лесна четимост. Имайте предвид, че читателят в интернет първо плъзга поглед по основните заглавия. В случай, че предизвикат интереса му, той прочита и останалото – точно там сте вие и вашия бизнес. Не искате да ви "подминат", нали?